Prohlášení o přístupnosti webových stránek

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, IČO: 49864360 se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku http://ddceskalipa.cz/.

Stav souladu

Tato webová stránka je plně v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader, popř. i jiné. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21. 9. 2020.
Došlo k vlastnímu posouzení subjektem veřejného sektoru.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontaktní údaje příslušných osob, které jsou odpovědné za přístupnost a za zpracování žádostí zaslaných pro- střednictvím mechanismu zpětné vazby:

Kontakt na správce obsahu:

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
dd.ceskalipa@gmail.com
+420 602 626 206

Kontakt na technického provozovatele:

WordPress
dd.ceskalipa@gmail.com
+420 602 626 206

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz