Veřejné dokumenty

Typ dokumentu Platnost – účinnost              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno

Zveřejněno
 Etický kodex zaměstnanců DD CL 1.9.2020  30.8.2020
 ZŘIZOVACÍ LISTINA  platná od 1.9.2017 Účinnost od 1.9.2017 č.j.: ZL – 7/17-Š
 Organizační řád    

 

 

 

 

 

Organizační struktura

 

1.9.2020  30.8.2020      
 2 0 2 2

 

 

 

 

 

Schválené finanční dokumenty na rok 2022

 

Návrh finančních dokumentů na 2022

Příloha k finančním dokumentům

VNITŘNÍ ŘÁD  k 1.4.2020-PDF

Účinnost od 1.4.2020

2 0 2 1

Finanční dokumenty na rok 2021

2 0 2 0

Příloha

ROZVAHA

Schválení roční závěrky 2020

Výsledovka

Vloženo 5.4.2022

 

 

 

 

 

21. 4. 2020

 

2 0 1 9 2 0 1 9 2 0 1 9
SCHVÁLENÍ ROČNÍ ZÁVĚRKY 2018              

 

 

 

 

 

 

Schválení ÚZ 2018

ROČNÍ ZÁVĚRKA 2018

Zveřejnění ÚZ 2018

 

Schváleno USNESENÍM č. 607/19RK na 6. zasedání Rady Libereckého kraje 19.3.2019  ÚZ 2018 byla zveřejněna  27.3.2019
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2019              

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilance,Náklady a výnosy str. 1,Náklady a výnosy str. 2,Plán investic,Přehled nákladů a výnosů,Rozpočet přímých nákladů,Soustava ukazatelů,Střednědobý výhled

 Schváleno na 7. zasedání Rady Libereckého kraje dne 9.4.2019 Usnesením č. 742/19/RK  20.4.2019
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK  2019/Finanční dokumenty na 2019/              

 

 

 

 

 

Bilance, Mzdy, Plán investic, Přehled nákladů a výnosů, Soustava ukazatelů rozpočtu, Střednědobý výhled

  Zveřejněno              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.3.2019

2  0  1  8 2 0 1 8 2 0 1 8
 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin.dokumenty 2018 

Komentář ke střednědobému výhledu

 

 Schváleno na 8. zasedání Rady Libereckého kraje dne 17.4.2018 Usnesením č. 709/18/RK  Zveřejněno 6.5.2018
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2017:              

 

 

 

 

 

 

příloha č. 1 příloha č. 2 příloha č. 3 příloha č. 4 příloha č. 5 příloha č. 6 příloha č. 7 příloha č. 8 příloha č. 9 příloha č. 10

Zpráva o činnosti 

   Zveřejněna              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.5.2018

ROČNÍ UZÁVĚRKA  ZA ROK 2017:              

VYSLEDOVKA

ROZVAHA

PŘÍLOHA

Protokol schválení roční ÚZ 2017

Komentář k účetní závěrce  

List k uzávěrce 

Schválení ÚZ Radou Kraje 3.4.2018

 Schválena Radou Libereckého kraje usnesením č. 575/18/RK 3.4.2018              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválena USNESENÍ č. 575/18/RK 3.4.2018

Zveřejněno 10.4.2018              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 10.5.2018

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilance finančních vztahů

Komentář ke střednědobému výhledu

Návrh střednědobého výhledu 2018 – 2020

Plán investic

Přehled nákladů a výnosů

Rozpočet přímých nákladů

Soustava ukazatelů k rozpočtu

 

   Zveřejněno 31.3.2018
     
ROČNÍ UZÁVĚRKA 2015              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Příloha

Schváleno 19.4.2016 Radou Libereckého  kraje              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesením č. 626/16    RK

Zveřejněno 25.4.2016
 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK    2015              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 – přílohy

 18.5.2016  
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Přehled nákladů a výnosů

Příloha č. 2 – Bilance

Příloha č. 3 – Závazné ukazatele

Příloha č. 4 – Plán investic

Příloha č. 5 – Rozpočet přímých nákladů

Příloha č. 6 – Střednědobý výhled

Příloha č. 7 – Komentář

   zveřejněno 31.3.2017
 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

příloha č. 7

příloha č. 8

příloha č. 9

příloha č. 10

   zveřejněno 26.4.2017              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÚ Libereckého kraje předloženo 27.4.2017

 ROČNÍ UZÁVĚRKA 2016:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokol o schválení ÚZ

VÝSLEDOVKA – výkaz zisku a ztráty

ROZVAHA

PRILOHA

Schválení roční uzávěrky 2016

 

 

 Schváleno Radou Libereckého kraje usnesením č. 577/17/RK
ze dne 4. 4. 2017
 zveřejněno 26.4.2017
 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1. Přehled nákladů a výnosů

Příloha č. 2 Bilance

Příloha č. 3. Závazné ukazatele

Příloha č. 4 Plán investic

Příloha č. 5. Rozpočet přímých nákladů

Příloha č. 6. Střednědobý výhled

Příloha č. 7 – Komentář

 

 Schváleno na 7. zasedání Rady Libereckého kraje dne 18.4.2017, USNESENÍ č. 698/17/RK  zveřejněno 17.5.2017