Veřejné dokumenty

Typ dokumentu

Platnost – účinnost            Schváleno

Zveřejněno
 Etický kodex zaměstnanců DD CL1.9.2020 30.8.2020
 ZŘIZOVACÍ LISTINA  platná od 1.9.2017Účinnost od 1.9.2017č.j.: ZL – 7/17-Š
 Organizační řád    

 

Organizační struktura

Vnitřní řád platný od 1.6.2022

Organizační řád a organizační struktura

platné od 12.10.2022

      

2 0 2 4

Návrh finančních dokumentů vložen 26.3.2024
Návrh finančních dokumentů na rok 2024
Schválené finanční dokumenty na rok 2024 vloženy 20.5.2024, USNESENÍ Rady Lbc Kraje č. 921/24 RK
Schválené finanční dokumenty na 2024
Roční uzávěrka 2023, schválená Radou Lbc Kraje, USNESENÍ č. 646/24RK, dne 2.4.2024, vloženo: 20.5.2024
Roční uzávěrka za rok 2023

2 0 2 3

Vloženo 16.1.2024

Finanční dokumenty na rok 2023

Schváleno na 23. zasedání Rady Libereckého kraje Usnesení č. 2346/23/RK

Finanční dokumenty na rok 2023

Usnesení č. 630/23RS, schváleno Radou Kraje 18.4.2023

Schválení roční uzávěrky 2022

Zpráva o činnosti organizace za rok 2022

2 0 2 2

Vloženo 5.4.2022

Finanční dokumenty – úprava Usnesení Rady Liber. kraje č. 2068/22RK k 6.12.2022: Vloženo 10.12.2022

http://ddceskalipa.cz/wp-content/uploads/2023/01/Finanční-dokumenty-Usnesení-6.12.2022.pdf

Schválené finanční dokumenty na rok 2022

Návrh finančních dokumentů na 2022

Příloha k finančním dokumentům

VNITŘNÍ ŘÁD  k 1.4.2020-PDF

Účinnost od 1.4.2020

2 0 2 1

Finanční dokumenty na rok 2021

2 0 2 0

21. 4. 2020

Příloha

ROZVAHA

Schválení roční závěrky 2020

Výsledovka