PODĚKOVÁNÍ

Chcete pomoci nebo udělat dětem radost.. .. (kliknout)

Pan ROMAN HRABOVSKÝ – celoročně dlouhodobě finančně i materiálně podporuje naše děti ve vzdělávacích aktivitách, v materiální oblasti, v kulturních, sportovních a společenských aktivitách, přispívá dětem značnou částkou na ozdravný pobyt u moře…velmi Vám děkujeme…..

2 0 2 0:

Děkujeme paní Karolíně Vackové z Prahy, a její rodině za to, že během roku daruje dětem školní potřeby, drogerii a sladkosti…Nyní děti opět dostaly velikonoční balíčky.