PODĚKOVÁNÍ

Chcete pomoci nebo udělat dětem radost.. (kliknout)

Pan ROMAN HRABOVSKÝ – celoročně dlouhodobě finančně i materiálně podporuje naše děti ve vzdělávacích aktivitách, v materiální oblasti, v kulturních, sportovních a společenských aktivitách, přispívá dětem značnou částkou na ozdravný pobyt u moře…velmi Vám děkujeme…..

2 0 2 1:

Paní Vackové Karolíně z Prahy – za krásné vánoční balíčky pro děti, drogerii a školní potřeby pro děti

Laborantky histologie Praha 6 – za finanční dar pro děti pod stromeček

Pan Kunrát Jan – za finanční dar pro děti pod stromeček

Provodínské písky – za mikulášské balíčky pro děti

Věznice Stráž pod Ralskem – zaměstnancům děkujeme za krásného Ježíška pro děti

Velmi děkujeme, moc si toho vážíme.

2 0 2 0:

Děkujeme paní Karolíně Vackové z Prahy, a její rodině za to, že během roku daruje dětem školní potřeby, drogerii a sladkosti…Nyní děti opět dostaly velikonoční balíčky. Nyní v prosinci, i mikulášské balíčky…

23.12.2020

Velmi děkujeme neznámým dárcům, kteří zaslali na účet dětského domova finance dětem pod stromeček…velmi si toho vážíme

  • Paní Vladimíra Vodičková
  • Pan Jan Kurnát