Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji dětí, jejich zákonných zástupců, rodinných příslušníků a zaměstnanců organizace je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Kubíková Lucie, Dubax s.r.o., Barvířská 125/17, 460 07 Liberec, IČ: 04615468, tel.: 775 992 300, email: lucie.kubikova@dubax.cz

 

Výslovný souhlas

Od všech zákonných zástupců dětí máme písemný „Výslovný souhlas“ s umísťováním fotografií dětí na webové stránky našeho dětského domova, za účelem prezentace naší  výchovně vzdělávací činnosti.

Podmínky ochrany osobních údajů dětského domova:

Podmínky ochrany osobních údajů-pdf