Oprava vjezdu do areálu zahrady – listopad 2016

Vjezd do zahrady byl již značně poškozený, potíže byly s vjezdem služebních aut.