2017 Bourání zdi

Na zahradě našeho dětského domova se nachází opěrná zeď, která kdysi sloužila zřejmě jako opěrná zeď ve svahu.  Nyní má již viditelné trhliny a vykazuje známky výrazného poškození. Neslouží již k žádnému účelu. Z hlediska bezpečnosti dětí a zaměstnanců je nutné ji nechat odbornou firmou odstranit. Na základě stavebního povolení bude tedy na jaře odstraněna. Svah bude dorovnán a zatravněn. Finanční náklady jsou vyčísleny na 85 tisíc. Hradit budeme z našich provozních nákladů.

Termín je stanoven na 27.3.2017